Stromům

Stromům

Rosťa Sheffield's photo.

Ukláním se před tebou staletý Dube.
Jsi nejmoudřejší ze všech stromů.
Ve tvém kmeni jedna z nejsilnějších energíí bude.

Zdravím ctihodný Buku.
Můžu prosím na tvůj kmen
přiložit svoji ruku?

Ty Lípo jsi synonymem lásky.
Pod tvojí korunou nemají zamilovaní žádné vrásky.

Statné Borovice, kouzelných šišek skrýváte natisíce.

Velebme bělokorou Břízu.
Dáváš nám životodárnou mízu…

Nakonec ty tajuplný Javore.
Chráníš prameny v hoře.
Všechny bytosti učíš tiché pokoře…

Lesy a louky jsou zatím všude kolem nás.
Plné majestátných stromů, zvířat, bylin a jiných krás.
Proto chraňme je pro další generace.
Saďme stromy, ať dodáme jim další inspirace…

Nebo po nás potopa?
To je špatný plán!
Vždyť člověku byl osud planety do rukou dán…