4 pravidla pro dosažení čehokoliv na světě

4 pravidla pro dosažení čehokoliv na světě

Dívejte se na proces myšlení jako na vnitřní vizualizaci neomezenou materiálním světem. V myšlenkách se můžete pohybovat dopředu i dozadu. K tomu, abyste vstoupili do světa myšlení, nepotřebujete svých pět smyslů. Totéž děláte, když spíte. Příčina a následek nejsou nutným předpokladem.http://inspirator.sk/wp-content/uploads/2013/02/zivot-nemusi-byt-dokonaly-aby-bol-uzasny1.jpg

V myšlenkách si můžete vytvořit jakýkoli obraz a z takových obrazů se skládá váš život. Čtyři základní principy vám umožní využít této nehmotné sféry v materiální i duševní rovině:

1. Vaše činnost vychází z vašich představ

Veškeré naše chování je důsledkem našich myšlenek. Představujete-li si sami sebe jako neschopné a neustále tuto představu posilujete, nakonec se neschopnými stanete. Představte si, že chcete dát do auta šest kufrů a zjistíte, že máte místo jen na pět. Představa ve vaší mysli určí, kolik zavazadel si na cestu vezmete. Myslíte-li si, „budu se muset omezit na pět kufrů – víc se jich do auta nevejde“, pak to také uděláte. Když si však představíte, že si vezmete všech šest kufrů, budete vycházet z myšlenky: „Určitě je tam všechny dostanu. Jen se budu muset snažit pořádně je uložit.“ Považuji myšlenky za předměty, protože ovlivňují vaše chování stejně jako ostatní předměty – jako vaše auto, vaše zavazadla, mapy, množství benzinu nebo peněz, jako všechno ostatní v materiálním světě.

„Uvědomit si, že myšlenka je prvním krokem, vám pomůže pochopit pozitivní význam vizualizace.“

Představíte-li si, že získáte bohatství, soustředíte-li se na tuto představu ve své mysli, budete se ji snažit realizovat. Dovolíte jí, aby se stala převládající představou ve vašem duševním světě. Místo tří nebo čtyř telefonních hovorů denně jich uděláte patnáct. Budete šetřit část svého příjmu, což je důležitým krokem na cestě k bohatství. Budete přemýšlet o bohatství a obklopíte se lidmi, kteří posilují vaši představu. Budete studovat předměty, které se týkají vašeho životního poslání. Budete se neustále zdokonalovat. Budete vyhledávat lidi, kteří dosáhli úspěchů ve vašem oboru. Budete číst o lidech, kteří dosáhli úspěchu i přesto, že pocházeli z chudých poměrů. Celý váš život se bude točit kolem představy bohatství.

Je třeba se zamyslet také nad opačnou představou. Budete-li si představovat, že jste chudí, budete v každodenním životě vycházet z této představy. Obklopíte se chudými lidmi, budete číst o neúspěšných lidech, nebudete se pokoušet o nové věci a nebudete věřit v sebezdokonalení. Vaše chování bude vycházet z této představy. Budete věřit, že úspěšní lidé měli štěstí nebo že se dobře narodili. Budete přistupovat s nedůvěrou ke všemu, co by vám mohlo přinést bohatství.

Prakticky všechno, co děláte, je důsledkem vašich představ. Představte si, že nejste schopni postavit se před publikum, a schopni toho nebudete. Prostě se tomu budete vyhýbat a budete se považovat za ostýchavého člověka. Nesmělí lidé si neustále dělají nesmělé představy, a dokud
se nezačnou považovat za odvážné, budou z takových představ vycházet.

„Bez ohledu na okolnosti svého života jste autory svých představ.“

Své představy se vždycky budete snažit realizovat. Okolnosti vašeho života neurčují váš život; pouze ukazují, jaký druh představ jste si doposud vybírali. Ve všem, co v životě děláte, vycházíte ze svých představ. Zachováváte si v mysli určité představy, které jste si vybrali, a pak se jimi řídíte.

Nemůžete nic cítit, aniž nejdříve myslíte. Vaše chování je založeno na vašich pocitech, které jsou založeny na vašich myšlenkách. Takže chcete-li změnit své chování, musíte se snažit změnit své myšlení. Jakmile vaše myšlenky odpovídají tomu, čím opravdu chcete být, vhodné chování a pocity přicházejí automaticky. Věřte tomu, a uvidíte to!

2. Říkejte si, že všechno, co si představujete, již existuje

Vzpomeňte si na to, co Einstein říkal o čase! V lineárním světě čas neexistuje – čas je výmyslem člověka, který má omezenou představu a potřebu všechno škatulkovat. Nic takového jako čas opravdu neexistuje. Snažte se tomu uvěřit. Ve vesmíru, kde není žádný čas, všechno myslitelné již existuje. Kde jinde by to mohlo být? Myšlenky, které máte v hlavě, jsou již v materiálním světě. Nejsou v jiné sluneční soustavě ani v jiném vesmíru. Existují tady. Ale nestačí si něco představovat a pak jen čekat, že se to stane. Musíte si uvědomit, že realizace myšlenky závisí na vás. Vaším úkolem je převést myšlenku ze světa astrálního myšlení do světa materiálního.

Představte si, jak prodáváte pět milionů nějakých vynálezů, které jste vymyslili. Mohli byste si říci: „Jak tady ta představa již může být, když ty vynálezy ještě nebyly ani vyrobeny?“ Protože všechno, co si představujete, už existuje. Ale kdo bude vaše vynálezy kupovat? Kde je těch pět milionů lidí? Na jiné planetě? V jiné sluneční soustavě? Ovšemže ne. Ti lidé už žijí tady. Samozřejmě že je mnoho způsobů, jak myšlenky realizovat. Musíte vědět, jak svůj produkt vyrábět, distribuovat a dělat mu reklamu. Všechno ostatní už existuje v myšlení. Musíte jen spojit své myšlenky s myšlenkou druhých koupit si nějaký vynález; a to, co jste si představovali, se začne realizovat v materiálním světě.

Představte si, že uběhnete čtyřicetikilometrový maraton. Kde to uděláte? Právě tady! Ne v jiném světě, ale tady a teď. Když si bratři Wrightové představovali letadlo, jeho realita tu již byla. Nebylo třeba vymyslit jiný systém reality jen proto, abychom vytvořili možnost létat. Museli jsme jen spojit své myšlenky s existující realitou. Jakmile byly tyto myšlenky naladěny na frekvenci létání jako lidské možnosti, létání se stalo naší realitou. Zdravý člověk, kterým byste chtěli být, již existuje, třebaže je obklopen dřívějšími nezdravými myšlenkami. Uvědomíte-li si, že všechno, co si umíte představit, již existuje, pomůže vám to vzít na sebe zodpovědnost za svůj život.

Všechno je energie. Nic není pevná a neměnná hmota. Všechno vibruje na určité úrovni reality; a zatímco se zdá, že materiální formy jsou neměnné, pohled mikroskopem nám odhalí, že všechny věci jsou plné molekul vibrujících rychlostí jen o něco nižší, než je rychlost světla, a proto se zdá, že jsou neměnné.

„Energie je stavebním materiálem vesmíru a myšlenky jsou součástí tohoto materiálu.“

Takže když vás napadne nějaká myšlenka, kterou chcete realizovat, pamatujte si, že její realizace je jen otázkou spojení dvou frekvencí. Pamatujte si, že jste-li schopni vytvořit si v hlavě představu něčeho, co byste chtěli, aby se stalo, pak to již existuje. A začnete-li o tom pochybovat, zeptejte se sami sebe: „Kde jinde by to mohlo existovat, ne-li v našem systému reality?“ Uvědomíte-li si, že vaše představy již existují, protože jste schopni je myslit, pak přestanete čekat a začnete je realizovat ve svém materiálním i duševním světě. Když začnete pochybovat o svých představách, ptejte se sami sebe: „Kde jinde by mohly existovat?“

3. Buďte ochotní

Zapomeňte na „odhodlání“! Zapomeňte na „vytrvalost“! Tyto pojmy vám nepřiblíží proces vizualizace. Znovu a znovu slyším: „Udělal jsem, co jsem mohl“. „Opravdu jsem se snažil a přesto to nevyšlo.“

„Měsíce jsem se o to pokoušel, a přesto jsem nedosáhl toho, co jsem chtěl.“ Nejdůležitější slovo, které v těchto prohlášeních schází, je ochota. Chcete-li učinit z představy realitu v materiálním světě, musíte být ochotni udělat všechno, co je třeba k její realizaci. To je nejdůležitější aspekt vizualizace. Všechno, co si představíte, na vás již čeká, abyste se s tím spojili. Musíte být jen ochotní.

Když jsem odešel z univerzity, byl jsem ochoten udělat cokoli. Byl jsem ochoten odstěhovat se na druhou stranu Spojených států. Byl jsem ochoten vypůjčit si peníze. Byl jsem ochoten opustit na čas rodinu, neboť jsem věděl, že mě rodina podporuje. Byl jsem ochoten pracovat osmnáct hodin denně.

Když přednáším o tvůrčí vizualizaci, obvykle mi někdo z posluchačů řekne: „Dlouho jsem se snažil dosáhnout svého snu a přece se mi to nepodařilo. Jak je to možné?“ Mou odpovědí je otázka: „Co jste nebyl ochoten udělat?“ Obvykle dostanu následující odpověď: „Nejsem schopen vykořenit svou rodinu a přestěhovat se někam jen proto, abych šel za svým snem.“

„Pravděpodobně byste se měl zeptat sám sebe, zda jste ochoten udělat všechno, co je nutné k realizaci vašeho snu.“ Jsem přesvědčen, že ochota udělat všechno, co je nutné, je nejdůležitějším činitelem.

Ochota je vlastně stav mysli. Je to vnitřní prohlášení: „Budu spokojený a tím naplním svou činnost. Učiním další krok na cestě k uskutečnění svého snu.“ Tato zásada nepředpokládá mnoho cílů. Právě naopak. Znamená to jen, že ochotné udělám všechno, co je třeba, protože to považuji za správné.

Věřím, že ochota je úměrná správnosti vaší cesty. Jste-li stále neochotní, měli byste svůj sen přezkoumat. Vaše neochota může být vnitřním signálem, že o splnění svého snu vlastně nestojíte. Jinak byste postupovali s důvěrou a bez ohledu na to, co říkají druzí; jaké překážky se vám stavějí do cesty; a co mluví proti uskutečnění vaší vize.

Ve své kanceláři mám dva zarámované plakáty. Na jednom je fotografie Alberta Einsteina a pod ní tato slova:

Velcí duchové vždycky naráželi na odpor průměrných mozků.“

Na druhém jsou jen tato myšlenka:

„Jsem vděčný lidem, kteří řekli ne. Díky těm jsem to udělal sám.“

Neodmyslitelnou součástí tohoto třetího principu je otevřenost. Jste-li ochotni udělat všechno, co je nutné, abyste formalizovali své představy, otevřete své srdce všem možnostem dostupným člověku. Nic se vám nebude zdát nesmyslné. Žádná překážka vás neodradí. Budete všemu otevření. „Odborníci“ mně mnohokrát říkali, jak zbytečné je, abych vyprávěl světu o svých myšlenkách z knihy Your Erroneous Zones, ale v hloubi duše jsem byl přesvědčen, že i když může být jejich rada pravdivá, přesto jsem tím ochotnější udělat to, co musím. Miloval jsem každý okamžik svého života a nikdy jsem nepovažoval své úsilí za bolestnou cestu, kterou musím projít, abych se dostal k cíli. Vždycky jsem oslavoval, když jsem překonal nějakou překážku. Také jsem zjistil, že budoucí cíl je iluze, neboť budoucnost neexistuje; existuje jen přítomný život.

Jste-li bez ohledu na překážky skutečně ochotni udělat všechno, co je nutné, vaše otevřenost povede k vnitřní rovnováze, která vám nedovolí vzdát se. Být ochotný neznamená, že musím trpět nebo že musím udělat všechno. Ochota sama často stačí, a ochota je myšlenka.

4. Uvědomte si, že neexistuje neúspěch

Zapamatujte si to a dosáhnete všeho, čeho dosáhnout chcete. Nikdy nemáte neúspěch, vždycky produkujete výsledky. Vždycky jen výsledky. Pokusíte-li se odpálit golfový míček do vzdálenosti sta metrů a míček se odchýlí ze své dráhy, neznamená to, že jste neuspěli. Dosáhli jste jistého výsledku. Váš pocit neúspěchu pochází z toho, že věříte cizímu názoru na to, jak jste měli míček odpálit. Ale v našem světě jste míček nemohli odpálit žádným jiným způsobem než tím, jakým jste to udělali. Vyprodukovali jste určitý výsledek. Můžete si buď nadávat, nebo pokračovat tam, kde jste skončili. I když to uděláte stokrát, stejně nebudete neúspěšní, prostě vyprodukujete sto různých výsledků. Proto chcete-li podle principu vizualizace odpálit golfový míček správně, musíte být ochotni udělat všechno, co je nutné. Je to velmi jednoduché. Neděláte to, co by musela udělat vaše žena, ani to, co by musel udělat Arnold Palmer, děláte to, co musíte udělat vy. Stokrát, dvěstěkrát, šesttisíckrát. Chcete-li učinit svou vizi realitou v materiálním světě, musíte být ochotni udělat všechno, co je třeba, a nesmíte zapomínat, že nemůžete být někým jiným. Můžete produkovat jen výsledky.

Řekněme, že vážíte sto kilogramů a chtěli byste vážit jen padesát. Nemáte neúspěch, jen jste vyprodukovali masivní výsledek. Nyní užijte těchto čtyř principů jako předmětů. Představte si, že vážíte padesát kilo. Zafixujte si takovou představu do své mysli a nikdy ji neopouštějte. Pak se tou představou budete řídit a začnete zdravě jíst a cvičit. Za druhé si představte sami sebe jako člověka, který už váží padesát kilogramů, i když je obalen dalšími padesáti kilogramy. Za třetí buďte ochotni udělat všechno, co je třeba, aby se vaše představa uskutečnila. Všechno, co musíte udělat vy, nikoli to, co pomohlo například vaší sestře. A nakonec nezapomínejte na to, že v tomto procesu nemůžete mít neúspěch, neboť produkujete pouze výsledky.

Jestliže váhu stále neztrácíte, přezkoumejte svůj názorový systém, který vás udržuje tlustými, neboř právě vaše myšlenky produkují tyto nechtěné výsledky. Nejúčinnější metody nabízejí takové programy, které zdůrazňují vaše vlastní odpovědi. Vyberte si přístup, který vám vyhovuje, přístup, který vyžaduje zodpovědnost a pochopení, že člověk vidí to, v co věří. Na odpovědi se můžete ptát také svého vnitřního vědomí prostřednictvím svých snů a meditací.

Úryvek z knihy Uvidíte to, až tomu uvěříte od skvělého Dr. Wayna W. Dyera, zdroj