Rok 2014 nás všechny povede k obrovské proměně – začneme se vnímat

Lidé si spolu s příchodem roku 2014 začnou stále více uvědomovat vzrůstající nesoulad sami se sebou i s ostatními. Příčinou toho bude přiblížení se o jeden stupínek k našim andělům, nebo chcete-li k tomu, co nás vede životem. Lidé budou tedy v roce 2014 nejvíce řešit vztahy, pocity a city, a mnoho z nich projde přeměnou přímo obrovských rozměrů, o kterých se jim zatím ani nezdálo. Většina z nás bude mít tendence se osvobozovat a odpoutávat od partnerských vztahů, a také od vztahů, jež nás budou svazovat nebo stahovat nějakým způsobem dolů k zemi, například v zaměstnání.

Rok 2014 bude rokem sebepoznání a osvobozující komunikace, která může být sice pro mnohé velmi nepříjemnou záležitostí, avšak jejím prostřednictvím začneme probouzet uvědomění vlastní hodnoty a vnímání sebe sama. V této souvislosti vás prosím, neodsuzujte a nesuďte, svět není černo – bílý, je barevný, staňme se součástí jednoty bez soudů, kterými ve skutečnosti nejvíce trpíme. Buďme sami sebou, buďme láskou, pomáhající tvořivou silou pro sebe, pro druhé, pro všechno a všechny. Jen v lásce lze dojít k čistotě a pravdě o našich zářivých křídlech, které se v nás samotných chtějí svobodně rozvinout. To vy jste ty nádherné bytosti plné lásky, to vy jste láska.

Přestaňme sami sebe obelhávat, přiložme ruku na srdce a vyslovme nahlas: „Nejsem stroj, nejsem ani robot. Jsem člověk narozený tady na Zemi proto, abych něco vykonal pro lásku a svět, pro svět v sobě i kolem sebe v té největší čistotě, kráse a pokoře.“

Dále vás poprosím, přestaňte mít ďábelské úmysly, pokud jde o peníze a hmotu, přestaňte se trýznit obavami a strachem z nedostatku materiálna, přestaňte lhát a hrát si na hrdiny, používejte svá ega k víře lásky pro všechno a všechny. Ego je síla, která se zneužívá pro zlo – zkuste to v sobě přeměnit v lásku. Přestaňte být závislými na všem, co kolem sebe vidíte, protože veškerou podstatu máme všichni uvnitř sebe. Staňte se anděly pro sebe i pro všechny ostatní, včetně zvířat, Nebe a Země. Jen v tom najdete štěstí, které celý život hledáte. Jen to je život, pravá pravda lásky – uvědomění, že jste sami andělé a tvořivá síla všeho.

 

Proto jsme přišli sem na tuto Zemi, učit se pomáhat, dělat sebe i druhé šťastnými, zachránit naši planetu probuzením síly lásky v nás. Přestaňte vidět sami sebe pouze ve světle chamtivosti a sebelítosti. Staňte se dospělejšími už kvůli svým dětem, protože děti jsou dalším důvodem, proč jsme sem přišli. Dejte svobodu sobě i druhým, dejte lásku do všeho bez rozdílu, ať už je to černé nebo bílé. Pochopte, že to, co tvoříte, takové i je, a žehnejte to láskou. Přeji proto každému, aby se v roce 2014 už vzpamatoval a začal vidět pravdu, před kterou celý život utíká.

 

Váš Jiří Lojek.

Jiří Lojek, jasnovidec, kartář a energetik, http://noel.wbs.cz/Moje-clanky.html